Mistrzostwa Legnicy w Szachach Szybkich

Mistrzostwa Legnicy w Szachach Szybkich

pod patronatem Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego

Legnica,  09.10.2021

 

Cel imprezy:
Wyłonienie Mistrza Legnicy w szachach szybkich

Popularyzacja szachów na terenie miasta

Organizator:
KSz Miedź Legnica

Uprawnieni do gry:
Turniej otwarty dla wszystkich chętnych

Termin i miejsce:
9.10.2021   Legnica Legnickie Centrum Kultury ul.Chojnowska 2

System rozgrywek, tempo gry:
System szwajcarski 7 rund, tempo gry – 10 min + 5 sek/pos. dla zawodnika.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę 10 minut.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, ranking uzyskany.

Zgłoszenia:
Na adres sędziego głównego rafal@siwik.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3211/ do dnia 07.10. 2021 r. godz. 20:00. Po tym terminie wpisowe zostaje zwiększone o 10 zł.

Ilość miejsc ogranoczona do 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy i opłata wpisowego w dniu imprezy od godz. 8.00 do 8.45.
I – runda rozpoczyna się o godz. 9.00.

 

Wpisowe:
25 zł dla osób zgłoszonych do 7.10.2021, 35 zł dla osób zgłoszonych po terminie..

Nagrody:

Minimalne nagrody gwarantowane
a) główne:
I m. – 300 zł, II m. – 200 zł, III m. – 100 zł, IV m. – 50 zł, V m. – 50 zł,
b) kobiety:
I m. – 50 zł,  przy udziale minimum 3 zawodniczek.
c) zawodnicy o rankingu od 1700 do 2000 FIDE
I m. – 50 zł, II m – 40 zł, III m – 30 zł
d) zawodnicy o rankingu od 1301 do 1699 FIDE
I m. – 50 zł, II m – 40 zł, III m – 30 zł
e) zawodnicy o rankingu do 1300 FIDE lub bez rankingu FIDE
I m. – 50 zł, II m – 40 zł, III m – 30 zł
Zawodnik ma prawo do jednej nagrody – wyższej, przy równych nagrodach zawodnik otrzymuje nagrodę z klasyfikacji dodatkowej (wg. powyższej kolejności).

 

Inne:
Liczba miejsc ograniczona do 60  zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Infomacja o turnieju znajduje się w kalendarzu szachowym. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez K.Sz. Miedź Legnica (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych K.Sz. Miedź Legnica.

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz PZSzach.

Komunikat nr 2

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY nr 2

Drużynowych Mistrzostw Polski – Ekstraliga 2021

 

1. Organizator

 Organizatorem DMP Ekstraliga jest Klub Szachowy Miedź Legnica na zlecenie Polskiego Związku Szachowego

 

2. Termin i miejsce zawodów

2 – 10 października 2021, Legnica

Sala Królewska w Legnickim Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2

 

3. Dyrektor Turnieju, Sędzia Główny

Dyrektor Turnieju: Piotr Kowalak         chesspk@interia.pl   tel. 603033219

Sędzia Główny:       Rafał Siwik      rafal@siwik.pl

 

4. Zgłoszenia

 Uprawnione kluby zobowiązane są do przesłania na adresy elektroniczne:

 

rafal@siwik.pl                  Sędzia Główny – Rafał Siwik

a.jakubiec@pzszach.pl   Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego PZSzach – Artur Jakubiec

biuro@pzszach.pl            Biuro PZSzach

 

potwierdzenia udziału w zawodach w nieprzekraczalnym terminie 3.09.2021.

składów drużyn w terminie do 17.09.2021

Przy potwierdzeniu udziału należy dokonać opłaty w wysokości 1950 zł na konto Polskiego Związku Szachowego 53 2490 0005 0000 4530 6612 0827 Alior Bank z podaniem nazwy drużyny oraz dopiskiem EKSTRALIGA 2021.

 

5. System rozgrywek

 Zgodnie z Regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski – Ekstraliga.

Obowiązuje system kołowy.

Tempo gry wynosi 90 minut na 40 posunięć plus 30 minut na dokończenie partii z dodawaniem 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.

Odprawa techniczna w dn. 1.10.2021 o godz. 20.00 w LCK ul. Chojnowska 2 ( wejście od strony dziedzińca)

 

6.Terminarz i miejsce rozgrywek

Sala Królewska Legnickiego Centrum Kultury ul.Chojnowska 2 (wejście od strony dziedzińca)

Odprawa techniczna 1.10.2021 godz. 20.00 LCK ul. Chojnowska 2

Otwarcie oraz I runda  2.10.2021 godz.15.00

II runda 3.10.2021 godz.15.00

III runda 4.10.2021 godz.15.00

IV runda 5.10.2021 godz.15.00

V runda  6.10.2021 godz.15.00

VI runda 7.10.2021 godz.15.00

VII runda 8.10.2021 godz.15.00

VIII runda 9.10.2021 godz.15.00

IX runda 10.10.2021 godz. 9.00

Zakończenie rozgrywek 10.10.2021 godz. 15.00

 

7.Nagrody

Zwycięzca otrzymuje tytuł Drużynowego Mistrza Polski

Trzy pierwsze drużyny otrzymują puchary i medale

 

8. Zakwaterowanie i wyżywienie

Proponowane zakwaterowanie to hotel Gwarna **** ul . Złotoryjska 30 (ok. 400 m od sali gry) w preferencyjnych cenach :

Pokój jednoosobowy ze śniadaniem – 170 PLN

Pokój dwuosobowy ze śniadaniem – 220 PLN

Obiad + kolacja – 70 PLN

Rezerwacji dokonujemy na hasło: EKSTRALIGA SZACHOWA

Rezerwacji dokonujemy bezpośrednia w hotelu  hotel@hotelgwarna.pl

tel.  +48 76/ 74 50 000 w terminie do 15.09.2021.

Bezpłatny basen na terenie hotelu.

 

9. Strona internetowa

Strona internetowa turnieju to www.ekstraliga2021.pzszach.pl .Zostanie przeprowadzona transmisja online oraz transmisja na kanale Youtube Polskiego Związku Szachowego.

 

10. Imprezy towarzyszące

Mistrzostwa Legnicy w szachach szybkich 09.10.2021

Sala do gry w piłkę nożna w dniach 4-8.10.2021

 

11. Postanowienia końcowe

Obecność na odprawie technicznej kapitanów, a zawodników otwarciu oraz zakończeniu jest obowiązkowa. Zawodników obowiązują stroje reprezentacyjne klubu lub stroje wizytowe. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

 

 

Wiceprezes ds. Sportu Wyczynowego PZSzach                             Dyrektor Turnieju

                                Artur Jakubiec                                                                      Piotr Kowalak