Komitet Honorowy Drużynowych Mistrzostw Polski

 

PRZEWODNICZĄCY

Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP

 

CZŁONKOWIE

Łukasz Schreiber  – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dorota  Czudowska – Senator RP

Ewa Szymańska – Poseł RP

Jarosław Obremski  – Wojewoda Dolnośląski

Tadeusz Krzakowski – Prezydent Legnicy

Adam Babuśka  – Starosta Legnicki

Łukasz Puźniecki  – Burmistrz Polkowic

Tadeusz  Kielan  – Wójt Gminy Lubin

Radosław Jedynak  – Prezes Polskiego Związku Szachowego

Aleksander Sokólski  – Prezes Dolnośląskiego Związku Szachowego