Mistrzostwa Legnicy w Szachach Szybkich

Mistrzostwa Legnicy w Szachach Szybkich

pod patronatem Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego

Legnica,  09.10.2021

 

Cel imprezy:
Wyłonienie Mistrza Legnicy w szachach szybkich

Popularyzacja szachów na terenie miasta

Organizator:
KSz Miedź Legnica

Uprawnieni do gry:
Turniej otwarty dla wszystkich chętnych

Termin i miejsce:
9.10.2021   Legnica Legnickie Centrum Kultury ul.Chojnowska 2

System rozgrywek, tempo gry:
System szwajcarski 7 rund, tempo gry – 10 min + 5 sek/pos. dla zawodnika.
Dopuszczalne spóźnienie na rundę 10 minut.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości, punktacja pomocnicza, w następującej kolejności: system Buchholtza uśredniony, system Buchholza pełny, progress, liczba zwycięstw, ranking uzyskany.

Zgłoszenia:
Na adres sędziego głównego rafal@siwik.pl lub poprzez formularz zgłoszeniowy http://www.chessarbiter.com/turnieje/2021/ti_3211/ do dnia 07.10. 2021 r. godz. 20:00. Po tym terminie wpisowe zostaje zwiększone o 10 zł.

Ilość miejsc ogranoczona do 60 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy i opłata wpisowego w dniu imprezy od godz. 8.00 do 8.45.
I – runda rozpoczyna się o godz. 9.00.

 

Wpisowe:
25 zł dla osób zgłoszonych do 7.10.2021, 35 zł dla osób zgłoszonych po terminie..

Nagrody:

Minimalne nagrody gwarantowane
a) główne:
I m. – 300 zł, II m. – 200 zł, III m. – 100 zł, IV m. – 50 zł, V m. – 50 zł,
b) kobiety:
I m. – 50 zł,  przy udziale minimum 3 zawodniczek.
c) zawodnicy o rankingu od 1700 do 2000 FIDE
I m. – 50 zł, II m – 40 zł, III m – 30 zł
d) zawodnicy o rankingu od 1301 do 1699 FIDE
I m. – 50 zł, II m – 40 zł, III m – 30 zł
e) zawodnicy o rankingu do 1300 FIDE lub bez rankingu FIDE
I m. – 50 zł, II m – 40 zł, III m – 30 zł
Zawodnik ma prawo do jednej nagrody – wyższej, przy równych nagrodach zawodnik otrzymuje nagrodę z klasyfikacji dodatkowej (wg. powyższej kolejności).

 

Inne:
Liczba miejsc ograniczona do 60  zawodników, decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Infomacja o turnieju znajduje się w kalendarzu szachowym. Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez K.Sz. Miedź Legnica (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z póź.zm.), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych K.Sz. Miedź Legnica.

W związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym, podczas trwania zawodów będą respektowane obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz PZSzach.